HomeUncategorized水澤節運勢 水澤節

水澤節運勢 水澤節

水澤節 坎水一世卦
水澤節 坎水一世卦 節卦象體: 池澤納水。兌澤在坎水之下,容蓄水量,約束水流,不使四散奔流為節卦。又坎陷,兌悅,以和悅之心情去行險犯難,可以克難出險。兌卦一陰二陽,坎一陽二陰,上下平分,均衡配合。又初,二,三,四,五,上,各有陽
六爻八卦預測解卦(一) - 壹讀
B. 初爻變 : 水澤節(60)
節卦與渙卦相反,互為綜卦,交相使用。天地有節度才能常新,國家有節度才能安穩,個人有節度才能完美。 大象:澤為池沼,坎水在上,喻蓄積及約束水份不使流失,但水位過高,則成泛濫。 運勢:有志不能伸,諸事必須節制,不宜過份,更要戒酒
陶文看臺股_周三0212_易卦_天象_趨勢操作策略
60 節卦第六十 〈水澤節》
節卦 水澤節 【珍惜資源,謹慎守成之節制卦】 『節亨。苦節,不可貞。』 【卦旨】 此卦卦名「節」,義為節制,揭示恰當適中的節制有利於事物的發展,節制不當或過度將導致兇象,因而必須順乎自然,恰如其分的道理。節:表節制之象。
老人總結的「八宮卦熟記口訣」,簡單實在好用! - 壹讀

弘易堂: 每日運勢 20120502 水澤節

每日運勢 20120502 水澤節 甲辰月癸丑日 水澤節之兌為澤 1. 節卦 容蓄水量,不使四散奔流,就是節制 喻不論順境或逆境 都應適當的節制情緒和行為 過度的節制也不能長久堅持
大寒迎年,回家團圓! - 壹讀

弘易堂: 每日運勢20120820水澤節

每日運勢20120820水澤節 戊申月癸丑日 水澤節之風澤中孚 1.節 卦:表節制之象 狀況卦,含有吉兇未定之意 卦中提醒當事人,事事有過於放縱之象 建議: 處理事情要多方考量 不能顧此失彼 尤其是在金錢方面,投資理財需節制
大寒迎年,回家團圓! - 壹讀

12星座11月運勢|別趕佳節前脫單而亂拍拖